Educació Física de Base – Jocs Preesportius

EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE, alumnes de P4

A través d’una metodologia moderna (jocs, circuits, etc.…) es treballen els següents objectius: esquema corporal, coordinació dinàmica general, percepció espacial, lateralitat, equilibri, percepció sensorial, percepció kinestètica, desenvolupar la capacitat respiratòria i de relaxació. Els alumnes hauran de portar calçat esportiu adequat i roba esportiva.

JOCS PREESPORTIUS, alumnes de P5 

Els objectius d’aquesta activitat són: elaborar un programa d’activitats i jocs preesportius, normalitzar l’activitat física esportiva com un hàbit formatiu integral; fomentar la participació en diferents esports per aconseguir una base amplia abans d’iniciar l’especialització; desenvolupar els esquemes motors de base (llençar, agafar, saltar…) i les capacitats coordinatives bàsiques. Els alumnes hauran de portar calçat esportiu adequat i roba esportiva.