Instrument

A nivell d’instruments s’ofereix la possibilitat de començar a aprendre algun que altre instrument com guitarra, piano, violí…
Es realitza al migdia i és a partir de segon
Son classes individuals amb mestres de música de l’ escola Esclat (musical).
Hi ha dues  modalitats que es mitja hora o 1h. Pels que  comencen,  recomanem 30min i a mida que  són més grans ja es va veient segons les  famílies.