Rítmica

alumnes de 1r a 6è

Té com a objectius fonamentals aconseguir que nens i nenes adquireixin un domini harmònic i coordinat de moviments, utilitzant diferents ritmes i iniciant-se en la tècnica de diferents modalitats o aparells com ara: corda, pilota,…, etc, per arribar a adquirir un desenvolupament potenciant al màxim les seves qualitats físiques. L’activitat es farà 1 dia a la setmana,  al migdia.
Per tal de garantir la qualitat de l’activitat i un correcte desenvolupament de la mateixa, no serà possible gestionar altes a partir del darrer trimestre lectiu.