Anglès

Anglès de I4 a 1er

Dirigit a: I4 a 1er

Responsable: Master Languages Academy, escola d’idiomes especialitzada en l’ensenyament de l’anglès que porta més d’una dècada col·laborant amb l’AFA de l’Escola Barcelona.

Descripció de l’activitat: Cursos d’anglès impartits per professorat nadiu amb titulació específica per l’ensenyament de l’anglès a infants, amb experiència per a tot el cicle de Primària. En col·laboració amb Cambridge University, Master Languages treballa un programa complet per poder practicar tots els aspectes de l’idioma i que els infants aprenguin a expressar-se en anglès a la vegada que s’ho passin bé i puguin associar l’aprenentatge de l’anglès amb una activitat divertida. Se segueix un programa pedagògic per a cada nivell i edat, sempre posant l’èmfasi a l’aspecte oral i auditiu, seguint la línia curricular de Cambridge Young Learners. Tres vegades per curs es fa arribar al familiars un informe sobre els progressos fets per l’infant.

Material / vestuari: No és necessari portar materials ni vestuari específic. Durant el curs, les famílies rebran un full amb les lletres de les cançons que els nens i nenes veuran a classe i links per poder-les practicar a casa.

Lloc de realització i recollida: L’activitat es realitza al recinte escolar. La recollida es farà a les 17:00h per la porta de consergeria.


Anglès de 2n a 6è

Dirigit a: 2n a 6è

Responsable: Master Languages Academy, escola d’idiomes especialitzada en l’ensenyament de l’anglès que porta més d’una dècada col·laborant amb l’AFA de l’Escola Barcelona.

Descripció de l’activitat: Cursos d’anglès impartits per professorat nadiu amb titulació específica per l’ensenyament de l’anglès a infants, amb experiència per a tot el cicle de Primària. En col·laboració amb Cambridge University, Master Languages treballa un programa complet per poder practicar tots els aspectes de l’idioma i que els infants aprenguin a expressar-se en anglès a la vegada que s’ho passin bé i puguin associar l’aprenentatge de l’anglès amb una activitat divertida.

Se segueix un programa pedagògic per a cada nivell i edat, sempre posant l’èmfasi a l’aspecte oral i auditiu, seguint la línia curricular de Cambridge Young Learners amb l’objectiu final d’obtenir el First Certificate. Els grups seran reduïts (màxim 12 alumnes) i anivellats; en aquest sentit, les primeres setmanes de cada curs escolar serveixen de repàs i valoració del nivell de cada infant per poder assignar els grups-nivell definitius que funcionaran la resta del curs.

Les classes són una combinació de totes les àrees de l’idioma: estructures/gramàtica, comprensió oral i de lectura i reproducció oral, sempre posant èmfasi en l’aspecte comunicatiu i fent que les classes siguin dinàmiques i efectives. Les aules compten amb materials de Cambridge University Press i d’altres mitjans dissenyats per l’ensenyament de l’idioma. El professorat titulat nadiu fa seguiment continuat amb informes trimestrals dels progressos.

Material / vestuari: L’alumnat ha de portar el llibre que proporciona Master Languages (previ pagament a la primera mensualitat).

Lloc de realització i recollida: L’activitat es realitza a l’Acadèmia Master Languages (C/ Vallespir, 171). A les 16h el personal de l’acadèmia recollirà als infants a l’escola i els acompanyarà a Master Languages. Les famílies els recolliran allà un cop finalitzada l’activitat.