Música

Nom activitat: Sensibilització musical

Dirigit a: I3 a I5

Responsable: Escola de música Esclat, amb més de 30 anys d’experiència. Tot i que Esclat es defineix com a escola clàssica degut a la nostra vinculació amb el Conservatori Superior de Música del Liceu, també ofereix gran varietat d’especialitats en la vessant moderna. Pretenem doncs que sigui una escola oberta a tothom (petits, joves i grans) i amb objectius ben diferents: sensibilització, per gaudir-ne o bé per professionalitzar-se.

Descripció de l’activitat: És el primer contacte que els infants tenen en l’entorn de la música, aquí descobreixen els sons i la seva capacitat de manipular-lo. També se’ls presenten de forma pràctica els diferents instruments per tal què, més endavant, mitjançant un seguiment rigorós per part de tot el professorat implicat, puguin escollir-ne el que serà el seu instrument principal a partir del Programa Bàsic. Consta de tres cursos:

  • INICIACIÓ I (3 anys): Desenvolupament de la sensibilitat i les capacitats de l’infant amb el primer contacte en el món musical a través del joc, la rítmica, el moviment i la cançó. Iniciació en un petit taller d’instruments.
  • INICIACIÓ II (4 anys): Descobriment de les qualitats del so mitjançant la manipulació dels instruments a través de jocs cooperatius, audició, dansa i cançó. Continuació del taller d’instruments amb una gamma més àmplia.
  • INICIACIÓ III (5 anys): Audicions pedagògiques i immersió en el mon del llenguatge musical a fi de desenvolupar l’oïda i despertar la curiositat per algun dels instruments treballats. Continuació del taller d’instruments.

Material / vestuari: L’alumnat ha de portar les partitures/material que els hi anirem proporcionant.

Lloc de realització i recollida: L’activitat es realitza al recinte escolar. La recollida es farà a les 17:00h per la porta de consergeria.Nom activitat: Llenguatge Musical

Dirigit a: 1er a 6è

Responsable: Escola de música Esclat, amb més de 30 anys d’experiència. Tot i que Esclat es defineix com a escola clàssica degut a la nostra vinculació amb el Conservatori Superior de Música del Liceu, també ofereix gran varietat d’especialitats en la vessant moderna. Pretenem doncs que sigui una escola oberta a tothom (petits, joves i grans) i amb objectius ben diferents: sensibilització, per gaudir-ne o bé per professionalitzar-se.

Descripció de l’activitat: Està adreçada a nens i nenes a partir dels 6 anys i aficionats de qualsevol edat. En els ensenyaments artístics és fonamental desenvolupar la seva sensibilitat i la creativitat, i una de les principals finalitats de l’activitat és motivar l’alumne per a la pràctica musical doncs és amb la pràctica instrumental i vocal de la música, més enllà de l’aprenentatge dels aspectes més teòrics i/o abstractes, que el/la jove músic/a anirà desenvolupant progressivament les seves capacitats: domini de la tècnica instrumental, oïda, sentit rítmic, melòdic, harmònic, anàlisi musical, destresa amb la lectura del símbols musicals, capacitat d’utilitzar el llenguatge musical per a reproduir allò que escolta i també per crear la seva pròpia música.

Tot plegat amb l’objectiu de gaudir de la pràctica musical, aprendre des de la pràctica i a partir del repertori, potenciar l’anàlisi, desenvolupar la capacitat auditiva així com artística i creativa, fomentar el treball en conjunts instrumentals i vocals i també la motivació.

Material / vestuari: L’alumnat ha de portar les partitures/material que els hi anirem proporcionant.

Lloc de realització i recollida: L’activitat es realitza al recinte escolar. La recollida es farà a les 17:00h per la porta de consergeria.Nom activitat: Instruments

Dirigit a: 1er a 6è

Responsable: Escola de música Esclat, amb més de 30 anys d’experiència. Tot i que Esclat es defineix com a escola clàssica degut a la nostra vinculació amb el Conservatori Superior de Música del Liceu, també ofereix gran varietat d’especialitats en la vessant moderna. Pretenem doncs que sigui una escola oberta a tothom (petits, joves i grans) i amb objectius ben diferents: sensibilització, per gaudir-ne o bé per professionalitzar-se.

Descripció de l’activitat: Cursos d’aprenentatge d’instruments impartits per professorat expert. Les classes es fan individualment o, si es desitja, compartides amb un altre alumne/a que tingui uns coneixements de nivell similar.

Els instruments que treballem són: piano (clàssic i modern), guitarra (clàssica i elèctrica), baix elèctric, violí, trompeta, flauta travessera i ukelele.

Material / vestuari: L’alumne/a ha de portar el seu propi instrument, a excepció dels que fan piano. Tothom ha de portar les partitures que els hi anirem proporcionant.

Lloc de realització i recollida: L’activitat es realitza al recinte escolar al mig dia.