Música

TALLER D’EXPRESSIÓ MUSICAL, alumnes de P3

L’objectiu de l’activitat es aprendre a gaudir i expressar-se mitjançant la música. Crear nous espais d’imaginació. Aconseguir una bona coordinació corporal i sincronització amb el grup.

Els continguts de l’activitat són: jocs d’expressió i sensorials mitjançant la música, ritme i pulsació, educació de l’oïda, so i silenci, qualitats del so, educació de la veu, cançó, instruments de percussió, treballs global de cultura musical mitjançant petites audicions, danses i jocs dansats.

INICIACIÓ MUSICAL, alumnes de P5

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar la pulsació, per mantenir estable i sòlid el sentit del ritme a qualsevol velocitat; treballar i detectar problemes d’afinació en cançons populars i d’autor, conèixer alguns instruments Orff (caixa xina, triangle, palets, pandero, pandereta..), desenvolupar la capacitat de cantar i afinar en grup escoltant els demés i a un mateix, treballar la relació psicomotriu del cos, mans i cames amb el treball físic de ritmes i cançons amb tècniques Dalcroze. 
Activitats: escalfem la veu amb exercicis de cant molt elementals, cantem cançons populars i d’autor acompanyades normalment per piano o guitarra, aprenem a seguir ritmes fàcils amb instruments Orff (triangles, caixa xina…), treballem ritmes caminant i movent el cos per la classe, presentem els instruments que més endavant tocaran a la roda d’instruments i podran escollir per estudiar individualment, treballem amb fitxes de colors per aclarir idees i començar a entendre una mica la grafia musical.

alumnes de 2n a 6è 

Es pretén que l’alumnat aprengui a gaudir de la música  “d’ una forma divertida” i amena, tot sense descuidar el correcte aprenentatge del llenguatge musical i els instruments. Es treballa la veu, el ritme, diferents tipus de música i instruments, també la lectura i escriptura de la música. Es farà un concert a Final de Curs. 

Llenguatge musical: Classes col·lectives d’una hora de durada d’un màxim de 8 i un mínim de 4 alumnes agrupats per cursos. L’alumnat de 1r, dins d’aquesta activitat, faran RODA D’INSTRUMENTS, coneixeran i tocaran diferents instruments musicals.

Instruments individuals: a partir de 1r classes individuals de 30 minuts i de 2n a 6è  classes individuals de 30 ó 60 minuts de durada . Es podrà escollir entre: piano, violí, trompeta i guitarra. 

En el full d’inscripció cal indicar l’instrument desitjat i el temps de durada, i ja us informarem de l’horari individual

Les classes d’instruments s’hauran de fer en l’horari i dia assignat i no es podran fer ni recuperar cap altre dia.  Només en cas que el dia coincideixi amb el dia de lliure disposició de l’Escola, es podrà anar a l’Escola de música en el mateix horari que teniu assignat.