Comisió Menjador

Vetllar pel bon funcionament dels serveis contractats de cuina i monitoratge (adequació dels menús a les recomanacions dels departaments de Salut i Ensenyament de la Generalitat i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona; seguiment de la concreció del projecte educatiu del temps de migdia, d’acord amb les línies establertes, etc.) reunint-se periòdicament amb les empreses que presten aquests serveis i amb la direcció de l’escola.

Funcions principals: 

 • Vetllar pel seguiment dels criteris d’una alimentació saludable i completa atenent a les recomanacions de la Generalitat de Catalunya
 • Oferir menús pels alumnes amb necessitats nutricionals específiques: celíacs (menús sense gluten), amb al·lèrgies, intoleràncies (menús sense ou, sense lactosa) i fer seguiment dels requeriments documentals necessaris per aplicar-les.
 • Aprovació i seguiment del projecte de monitoratge sobre l’adquisició de bons hàbits i pautes perquè aprenguin a reconèixer el que és una propostes per conjugar el foment de l’activitat física, l’aprenentatge social i la creativitat. Aquestes seran programades i definides amb concreció d’objectius a l’inici del curs.
 • Seguiment i adequació de les ràtios d’alumnes requerides durant el temps anterior i posterior de l’estona de dinar.
 • Col.laborar amb la comissió economica i legal en la recerca i tramitació de subvencions per a finançar l’espai menjador.
 1. Principals Inputs de la Comissió:
 • Des d’administració AFA:
 • Des de l’entitat  proveïdora del servei de monitoratge:
 • Des de l’entitat proveïdora del servei de cuina:
 • Des de l’Escola:
 • Altres:
 1. Outputs de la Comissió
 • Menú Menjador (valoració AFA i presentació web)
 • Projecte educatiu temps migdia (valoració AFA i presentació web)
 • Incidències pagaments  (valoració Comissió econòmica)
 • Incidències alumnes i/o famílies (valoració AFA)