Teatre

TEATRE – EXPRESSIÓ ARTÍSTICA, alumnes de P3 a P5

El taller d’expressió artística pretén acostar els nens i les nenes al món del teatre. L’objectiu del curs és el de despertar les possibilitats d’expressió i la imaginació perquè s’adonin que les seves accions serveixen per comunicar-se amb els altres.

L’expressió artística és una de les formes d’expressió més completa i ha d’estar basada, durant tota l’etapa escolar, en un concepte essencial: el joc. No es tracta d’executar perfectament els jocs, sinó d’intentar que l’alumnat s’alliberi i gaudeixi per a sí mateix, s’obri amb el seu entorn i distingeix el món real de l’imaginari.

A mesura que es fan grans s’introdueixen noves tècniques teatrals que desperten en l’alumnat  el gust per la creativitat i l’expressió. 
Per tal de garantir la qualitat de l’activitat i un correcte desenvolupament de la mateixa, no serà possible gestionar altes a partir del darrer trimestre lectiu.

TEATRE – alumnes de 1r a 6è

L’objectiu del curs és el de despertar les possibilitats d’expressió i la imaginació perquè s’adonin que les seves accions serveixen per comunicar-se amb els altres. 

L’expressió artística és una de les formes d’expressió més completa i ha d’estar basada, durant tota l’etapa escolar, en un concepte essencial: el joc. No es tracta d’executar perfectament els jocs, sinó d’intentar que el nen s’alliberi i gaudeixi per a sí mateix, s’obri amb el seu entorn i distingeixi el món real de l’imaginari.

Per tal de garantir la qualitat de l’activitat i un correcte desenvolupament de la mateixa, no serà possible gestionar altes a partir del darrer trimestre lectiu.