Com participar

Assistint a l’assemblea. És l’espai de trobada anual i una bona ocasió per conèixer-ne el funcionament i les possibilitats que ofereix.
Durant l’assemblea:

  • Es presenta el balanç de les activitats del curs anterior.
  • Es fa públic l’estat de comptes.
  • Es donen a conèixer les previsions del curs en marxa.
  • Es ratifica la Junta que durà a terme la gestió anual, així com els seus càrrecs.
  • Podeu presentar dubtes, propostes…

Col·laborant en les activitats. Hi ha molts moments al llarg del curs en què cal la implicació de les famílies per preparar les activitats previstes (condicionar el pati quan es realitzen activitats esportives, ajudar en l’organització dels encants, fer arribar llibres per a la paradeta de Sant Jordi, etc.). Són petites fites que serveixen perquè tots puguem gaudir de les activitats amb els nostres fills i filles. Lògicament, no ens conformem amb el que fem, sinó que desitgem que més membres aportin noves idees i, conjuntament, tirar-les endavant.

Integrant-vos a la Junta i/o a alguna de les seves comissions. Si hi ha una comissió en la que creieu que seríeu molt útils, parleu amb la comissió per col·laborar-hi. Si, a més, teniu noves idees o, senzillament, ganes de participar activament en la gestió del dia a dia de les activitats de l’AFA, integreu-vos a la Junta.

La Junta de l’AFA es reuneix amb una periodicitat mensual, generalment el primer dimarts de cada mes, a les 19:30 del vespre, i ens permet:

  • Gestionar el funcionament de les activitats.
  • Recollir, tractar i mirar de resoldre les queixes i dubtes que es tinguin pel que fa a l’escola i l’AFA.
  • Escoltar i aplicar noves propostes que realitzen les famílies.