Comisió Actes i Xerrades

Amb l’objectiu de compartir activitats que ens ajudin a la criança i la educació, aquesta comissió organitza, al llarg del curs escolar, xerrades i jornades sobre aquells aspectes que ens puguin ser útils per totes les persones membres de la comunitat escolar. Les xerrades solen comptar amb la participació d’una persona especialista en el tema de debat que és punt de partida d’una tertúlia on tothom pot aportar el seu punt de vista.