Comisió Escola Inclusiva

  • Suport als alumnes amb necessitats educatives especials del tipus que sigui i acreditades per l’òrgan corresponen en el que fa referència a les activitats gestionades per l’AFA.
  • Contractació de monitors de suport, d’estudiants d’integració social o similar en pràctiques…
  • Organització d’activitats de captació de recursos, com ?? (recollida i selecció del material, preparació de la venda i les activitats complementàries, tramesa del material sobrant a organitzacions de caire benèfic…) o la venda de llibres nous per Sant Jordi.
  • Participació i organització d’altres activitats per a la integració.