Representant Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el control i gestió de l’Escola. L’AFA te un/a representant dins del Consell Escolar escollit/da en Junta perquè la representi en tots aquells aspectes del seu funcionament o propostes de noves accions que requereixen d’aprovació en Consell Escolar segons la legislació vigent: aprovació d’extraescolars, aprovació de festes i les dates en les que es realitzaran, etc. 
 
El membre de la Junta de l’AFA representant en el Consell Escolar, també està assignat/da a la Comissió de llibres del Consell.
 
En aquest enllaç trobareu la composició del Consell i el resum de les actes que s’aniran publicant. 
 
És important que no confongueu el/la representant de l’AFA en en Consell Escolar amb els representants de les Famíles en el mateix Consell. Els representants de les Famílies en el Consell Escolar son 5 persones (pares i/o mares d’alumnes) escollits mitjançant eleccions per tots els pares i mares de l’escola, siguin o no pertanyents a l’AFA i a ells us podeu adreçar perquè traslladin vostres les consultes o resolguin dubtes o conflictes que hagin de ser tractats en Consell. Per posar-vos en contacte amb ells, podeu fer-ho per correu electrònic a l’adreça familiesconsellescolabarcelona@gmail.com
Si voleu conèixer el funcionament del Consell Escolar us animem a llegir l’apartat 2.1.b) (pàg. 5) de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) publicades al web de l’escola en l’apartat de Documents del Centre. Us adjuntem l’enllaç directe: https://agora.xtec.cat/escolabarcelona/wp-content/uploads/usu56/2020/12/NOFC-WEB-5.pdf
 
A continuació teniu els resums antics dels Consells dels quals se’ns va fer arribar còpia per part de direccions anteriors. Veureu que no hi ha acords publicats des de desembre de 2018 fins al juliol 2020 (des de juliol 2020 estan a l’enllaç de l’Escola esmentat abans) perquè no es va permetre la seva publicació per part de les direccions entre aquestes dates. En cas de que volgueu consultar les actes o resums dels Consells realitzats entre aquestes dates, us haureu d’adreçar a Direcció per demanar que se us permeti consultar-les físicament.

Consell Escolar – Desembre 2018