Contacta


AMPA Escola Barcelona 

c/ Joan Güell 126 
Tel: 933300650
Fax: 933300858 


HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES DESPATX AMPA:

Del setembre al maig:
Dilluns i dimecres, de 9:15 a 10:30 
Dimarts i dijous, de 16:15 a 17:15


Mes de juny  (**quan l’escola faci jornada intensiva) 
Dilluns i dimecres, de 9:15 a 10:30

Dimarts i dijous, de 15:15 a 17:15

Per qualsevol tràmit administratiu pots contactar amb la Secretaria enviant un correu electrònic a l’adreça ampaescolabarcelona@gmail.com.

Si vols fer alguna consulta,suggeriment, informar d’alguna incidència o simplement expressar alguna de les teves opinions a la Junta directiva de l’AMPA pots fer-ho per correu electrònic a l’adreça fempinya.escolabarcelona@gmail.com

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES MENJADOR:

Dilluns i dimecres de 9:15 a 10:15
Dijous de 16:00 a17:00

Si voleu fer alguna consulta sobre el menjador, podeu fer-ho per correu electrònic a l’adreça menjadorescolabarcelona@gmail.com