Laboratori d’Art

Dirigit a: 1r i 2n

Responsable: Diver’s

Descripció de l’activitat:
PRESENTACIÓ
El laboratori d’art és un projecte d’educació artística que pretén proporcionar un espai on l’alumne/a experimenti amb tot tipus de materials la seva pròpia creativitat sense límits ni directrius marcades. No jutgem mai els treballs de l’alumnat, basant-nos sempre en el respecte i la llibertat de creació, tota creació realitzada es considera vàlida si al propi autor li agrada. Això ens permet treballar la inseguretat i la por en poder fer una creació lliure partint del «no res», només de la seva creativitat i imaginació, fomentant així l’autoconfiança.

El paper de l’adult dins el laboratori d’art és el d’acompanyar a l’infant dins el seu procés creatiu, fent d’observador i deixant total llibertat de moviment. L’adult oferirà el seu ajut donant el material necessari per a les creacions de l’artista, ajudant amb materials concrets que l’alumnat no ha utilitzat abans.

En el cas que l’alumne/a demani la nostra opinió sobre el resultat del seu treball, sempre s’intentarà respondre el mateix: a tu t’agrada? És a tu a qui t’ha d’agradar. A partir d’aquesta resposta, és l’infant qui decideix continuar amb el treball o donar per finalitzada l’obra.

METODOLOGIA
Quan arriben a l’aula es troben una proposta per treballar i, dins d’aquesta proposta, tothom pot fer el que vulgui (per exemple: si treballem el fang, es troben a la taula un tros de fang per a cadascú a més de petxines, rodets, estris per treballar el fang, per estampar, canyetes, etc.).

Quan es fa la proposta a l’alumnat normalment procurem que no sigui gaire guiada, deixant que la creativitat dels infants flueixi donant una o dues consignes, o de vegades cap. També es proposen temes: es troben ceres i cartolines i es diu «Primavera» i res més, cadascú fa el que vol.

OBJECTIUS

  • Despertar la curiositat dels infants per la necessitat de profunditzar exclusivament en funció dels seus interessos.
  • Fomentar l’originalitat generant idees úniques i innovadores. No hi ha cap treball igual tot i que de vegades es proposin unes directrius a seguir. Totes les creacions són lliures evitant al màxim ser dirigides per l’adult.
  • Intentar ser molt flexibles tenint la capacitat de canviar la perspectiva a mesura que van sorgint idees tot experimentant, creant i rectificant fins a obtenir el resultat volgut.
  • Desenvolupar l’autonomia de l’infant donant la llibertat per a pensar i deixar que es desenvolupi la seva fantasia i espontaneïtat.
  • Crear un espai per a investigar, explorar, redescobrir, jugar amb les idees, formular interrogants, transformar…
  • Donar autonomia per tal que tinguin iniciativa i puguin treballar tant sols com en equip.
CONTINGUTS I ACTIVITATS
Les propostes a treballar són sempre diferents, procurant que al llarg de les sessions hagin treballat diferents tècniques, que són fixes per a tots els nens i nenes (fang, collage, aquarel·la…), tot i que les activitats proposades en aquestes tècniques puguin ser diferents (fer gravats amb fang, crear monstres amb collage, pintar la primavera amb aquarel·la…). Altres tècniques que sí variaran al llarg del curs: ceres, estampació, pintura a l’oli, retoladors, dibuix tècnic, estampació amb diferents estris i materials, etc.

Material / vestuari: L’alumnat de primària pot portar, de forma voluntària, una bata de màniga llarga.

Lloc de realització i recollida: L’activitat es realitza a les aules de l’escola. La recollida es farà a les 17:15h al porxo.