Escacs

Dirigit a: de 1r a 6è

Responsable: Diver’s

Descripció de l’activitat:
PRESENTACIÓ
És un recurs que potencia el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament lògic matemàtic, les habilitats lingüístiques i els hàbits de conducta.

Aprofitem l’alt valor pedagògic que contenen els escacs per treballar diferents capacitats i valors per tal que els infants siguin més competents en el seu dia a dia i es desenvolupin millor en les diferents àrees.

METODOLOGIA

 • Treball en gran grup: conte introductori, vídeo motivador, escalfament…
 • Repàs de continguts apresos en sessions anteriors.
 • Explicació general sobre nous continguts.
 • Treball en el taulell en grup i per parelles practicant el que hàgim après.
 • Si hi ha temps, joc lliure amb el taulell i les peces.
OBJECTIUS
 • Respectar les regles o normes bàsiques del joc.
 • Adquirir vocabulari adequat relacionat amb el joc.
 • Interpretar relacions d’espai i conceptes esquerra-dreta, davant-darrere, dalt-baix, prop-lluny.
 • Desenvolupar les actituds inherents als temes matemàtics.
 • Superar bloquejos i inseguretats davant la resolució de situacions desconegudes.
 • Desenvolupar l’atenció i la concentració.
 • Fomentar el pensament crític i les habilitats mentals a partir del desenvolupament de les capacitats d’organització, de predicció i previsió, d’establiment de conjectures, hipòtesis i de presa de decisions.
 • Treballar les destreses socioafectives com l’empatia, la paciència, el respecte pels altres, el saber perdre i la superació personal.
 • Exercitar la memòria visual.
CONTINGUTS I ACTIVITATS
 • Taulell i nomenclatura de les caselles.
 • Figures i els seus valors.
 • Moviments de les peces. Combinacions senzilles.
 • Tipus de jugades: d’atac, de defensa, errònies…
 • Fases d’una jugada. L’amenaça, intercanvis…
 • Aprendre a visualitzar camins sense moure peces.
 • Conèixer el concepte d’escac i escac i mat.
 • Assimilar elements tàctics. Tàctiques de joc.
 • Reconèixer el concepte d’ofegat i l’enroc.
 • Saber fer escac i mat al rei adversari.
 • Aprendre jugades especials.
 • Reconèixer quan i com pot acabar una partida.
 • Anotar les jugades i rellotge.

Material / vestuari: En aquesta activitat no es requereix cap mena de material ni vestuari concret.

Lloc de realització i recollida: L’activitat es realitza a les aules de l’escola. La recollida es farà a les 17:15h al porxo.