Escacs

alumnes de 2n a 6è 

Amb la pràctica dels escacs es potencia la memòria de l‘alumne i la seva capacitat de concentració. A més, ajuda a l’alumne a tenir una millor capacitat d’elecció entre diferents possibilitats en un moment determinat (“pla de joc”), i enforteix el pensament lògic i racional.

Els principals objectius conceptuals, són: aprendre la reglamentació bàsica del joc, assimilar el moviment correcte de totes les peces, diferenciar clarament els conceptes d’escac i mat i conèixer les formes d’escac i mat més habituals, així com les figures tàctiques elementals.