Robòtica

Dirigit a: de 1er a 6è

Responsable: SCRATCH BARCELONA, empresa de robòtica i programació especialitzada.

Descripció de l’activitat:
PRESENTACIÓ
L’activitat de robòtica la duran a terme formadors/es especialitzats/des en carreres tècniques i amb formació de tecnologia. Donem el millor de nosaltres per dinamitzar i engrescar activitats on la programació i la lògica tenen un paper molt important.

OBJECTIUS

  • Assolir el pensament computacional de forma lúdica i creativa.
  • Despertar inquietuds per diferents vessants tecnològiques.
  • Experimentar amb elles, com ara el disseny 3D, la robòtica i la programació.
CONTINGUTS I ACTIVITATS
1R TRIMESTRE
  • PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS EN SCRATCH: Activitat de programació d’animacions i videojocs on programaran els seus propis videojocs amb Scratch (software creat al MIT per introduir-se al món de la programació per blocs). Scratch no coneix límits i pots desenvolupar des de videojocs senzills a projectes avançats.
  • ACCÉS A SCRATCH SCHOOL: Durant el curs l’alumnat té accés als cursos online privats de Scratch School (acadèmia online). Plataforma premiada al 2017 com a millor startup tecnològica opensource que actualment disposa de més de 45 cursos.
2N TRIMESTRE
  • DISSENY 3D: Creació dels nostres dissenys en 3D. Ens familiaritzarem amb la visió espacial, tot creant els nostres personatges en 3 dimensions amb programes especialitzats.
  • IMPRESSIÓ 3D: Funcionament impressora 3D. Imprimirem els nostres dissenys en 3D i a la vegada aprendrem com funciona una màquina d’aquestes característiques. Tota una experiència innovadora!
3R TRIMESTRE
  • ROBÒTICA EDUCATIVA: Electrònica amb MicroBits. Ens endinsarem al món de l’electrònica tot programant les computadores MicroBit i elaborant projectes com pedra paper tisores, micro-chats entre plaques, contapassos…
  • ROBÒTICA EDUCATIVA: Programarem els nostres robots per desenvolupar funcions com esquivar obstacles, seguir línies, interpretar circuits i fins i tot conèixer dades de l’entorn, lluminositat, temperatura, etc.

Material / vestuari: Els nens i nenes hauran de portar un tablet (si algú no en té o no vol portar-la a l’escola, se’ls hi deixarà un o un PC).

Lloc de realització i recollida: L’activitat es realitza les aules de l’escola. La recollida es farà a les 17:15h al porxo.