Drets i Deures

PREGUNTES FREQÜENTS

[expand title=”Què inclou la quota general?” tag=”h6″ targtag=”p”] REsposta [/expand]

[expand title=”Quan es cobren els rebuts?” tag=”h6″ targtag=”p”]Resposta [/expand]

[expand title=”Hi ha algun tipus de descompte?” tag=”h6″ targtag=”p”]Resposta [/expand]

[expand title=”Com s’actua en cas de devolució de rebuts o de rebuts pendents de pagament?” tag=”h6″ targtag=”p”]REsposta [/expand]

[expand title=”Si no vull pagar el rebut per banc, què he de fer?” tag=”h6″ targtag=”p”]Resposta [/expand]