Piscina

Alumnes de P3 a 2n

Aquesta activitat es fa fora de l’Escola, a la Piscina del Club Metropolitan del carrer Galileu núm. 186. L’AMPA disposa de monitores que recullen els nens i nenes a l’Escola a les 16’00 h, els acompanyen a la piscina i els ajuden al vestuari si cal. Les classes són un cop per setmana i tenen una durada de 45 minuts. La recollida dels infants es farà a les instal·lacions de la piscina entre les 17:15 i 17:30 hores.

El pagament de l’activitat es farà per avançat i de forma trimestral els mesos d’octubre, gener i abril. El darrer trimestre la quota serà l’equivalent a 2/3 parts del preu indicat ja que l’activitat finalitza el mes de maig. 

En cap cas es retornaran els diners de la quota del trimestre si no s’ha gestionat la baixa en el temps corresponent. Si no s’accepta aquesta normativa i no s’abona el rebut del trimestre, l’AMPA podrà donar de baixa la resta d’activitats i es gestionarà el rebut com a impagat). 

Us recordem que l’activitat té caràcter de curs complert, les altes i baixes incideixen de forma important en el seu desenvolupament, per això us preguem que realitzin l’activitat durant tot el curs escolar.

Recordeu que en el cas que reserveu plaça en l’activitat, serà necessari que ens lliureu el full d’autorització de sortides ja que l’activitat es realitza fora de les instal·lacions de l’escola.